پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

پنجمین همایش ملی زعفران

پنجمین همایش ملی زعفران
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 23 آبان 1397
تاریخ پایان : 24 آبان 1397
استان : خراسان رضوی
شهرستان : تربت حیدریه
آدرس : دانشگاه تربت حیدریه
کد مراسم : 973578
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش:
1- تولید زعفران
فیزیولوژی و اکولوژی تولید – پهنه بندی و مدیریت زراعی زعفران –تکنولوژی تولید بنه –تغییر اقلیم و تولید زعفران –تنش شوری و خشکی –مدیریت آفات ،بیماری ها و علف های هرز

2-زیست فناوری زعفران
به نژادی –ژنتیک –بیولوژی مولکولی

3-اقتصاد و صنعت زعفران
چالش های صادراتی –برند سازی –مدیریت بازاریابی

4-خواص بیوشیمیایی ، کاربردهای دارویی و مصارف پزشکی زعفران
فیتوشیمی –طب سنتی –اثرات فارماکولوژیک –اثرات بالینی –فرمالاسیون و کنترل

5-صنایع غذایی و دانش بومی زعفران
فرآوری –کنترل کیفیت –نوآوری و تولید محصولات دانش بنیان –فرهنگ و مطالعات باستانی

رئیس رویداد : دکتر محمد حسن فتحی نسری
دبیر علمی : دکتر محمدعلی بهدانی
دبیر اجرایی : دکتر حامد کاوه

اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه