پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 10 مهر 1397
تاریخ پایان : 11 مهر 1397
استان : اردبیل
شهرستان : اردبیل
آدرس : دانشگاه محقق اردبیلی
مجری / مرجع خبر: دانشگاه محقق اردبیلی
کد مراسم : 973572
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش
خدمات بوم‌سازگان آبخیزها
سلامت و پایداری آبخیز
مدیریت حوزه‌های آبخیز رودخانه‌های مرزی
ابزارها و رویکردهای مدیریت منابع مشترک حوزه‌های آبخیز
مقیاس‌های ملی و فراملی در مدیریت جامع منابع آبخیز
تجارب ملی و منطقه‌ای ارتقای اقتصادی-اجتماعی و معیشت‌های جایگزین
پویایی، اصلاح و احیاء بوم‌سازگان‌های جنگلی و مرتعی
الگوهای ارزیابی و کاهش آلودگی منابع (آب، خاک و هوا)
مدیریت و کاربرد منابع لیگنوسلولزی
فناوری‌های نوین مکانی در منابع طبیعی و محیط زیست
قوانین و مسائل حقوقی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
پایش، پیش‌بینی و مدل‌سازی چالش‌های منابع طبیعی و محیط زیست

اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه