پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

کنفرانس ملی توسعه اجتماعی

کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 18 مهر 1397
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران
کد مراسم : 973506
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورها :
1. کیفیت زندگی زندگی و توسعه
2. نقش عدالت اجتماعی و برابری فرصت ها در توسعه
3. جامعه مدنی و حقوق شهروندی و توسعه اجتماعی
4. نقش سرمایه اجتماعی
5. اشتغال و توسعه اجتماعی
6. نقش آموزش و پرورش
7. اوقات فراغت و توسعه
8. نقش رفاه اجتماعی در توسعه اجتماعی
9. بهداشت و توسعه
10. نقش وقف در توسعه اجتماعی
11. جمعیت و توسعه اجتماعی
12. امنیت اجتماعی و توسعه اجتماعی
13. مصرف گرایی و محیط زیست و توسعه اجتماعی

سایر محورهای جانبی :
1. جامعه شناسی روستایی
2. جامعه شناسی پزشکی
3. جامعه شناسی سلامت
4. جامعه شناسی انقلاب
5. جامعه شناسی شهری
6. جامعه شناسی آموزش و پرورش
7. جامعه شناسی انحرافات
8. جامعه شناسی سازمان­ها
9. جامعه شناسی محیط زیست
10. جامعه شناسی سیاسی
11. جامعه شناسی ادبیات
12. جامعه شناسی قشرها و نابرابری
13. جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
14. روان شناسی اجتماعی
15. جامعه شناسی صنعتی
16. جامعه شناسی دین
17. تغییرات اجتماعی
18. جامعه شناسی خانواده
19. جامعه شناسی جنگ
20. جامعه شناسی جهان سوم
21. جامعه شناسی جوانان
22. جامعه کار و شغل
23. جامعه شناسی ورزش
24. جامعه شناسی ارتباطات
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه