پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

مجلس ترحیم مرحومه مغفوره خانم همدم رجبی

مجلس ترحیم مرحومه مغفوره خانم همدم رجبی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 19 خرداد 1397
ساعت شروع : 21:30
ساعت پایان : 23:00
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : خیابان شهید خادمی،مسجدنور،مرکز هیات حضرت رقیه(س)
کد مراسم : 973198
عرض تسلیت / پیام شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

پیام شما / عرض تسلیت

captcha