پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ; طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ; طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 23 آبان 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : مرکز همایش های علمی دانشگاهی
کد مراسم : 973190
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

* در باره ی اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ; طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی
به نام خداوند علیم و حکیم
اهمیت راهبردی و نقش بنیادی سامانه های مدیریتی و فرایندهای مربوطه در سازمان دهی و هدایت ارزش آفرین و بهره ورکلیه ی منابع و سرمایه های سازمانی در جهت شکل گیری زنجیره ارزش به منظور تحقق اهداف و ماموریت های سازمان بسیار مورد توجه و مطالعه پژوهشگران و دانشمندان علم سازمان و مدیریت و مدیران سازمان ها می باشد .
« مهندسی مدیریت »( Management Engineering ) رویکردی نوین و در عین حال پرسابقه مبتنی بر رویکرد سامانه ای ( سیستمی ) ، رویکرد فرایندی ، رویکرد طراحی و معماری سازمانی و رویکرد خلاقیت شناسی سازمان است که بر مفاهیم و روش شناسی های علم سامانه شناسی ( علم سیستم ها ) ، رویکردها و روش شناسی های میان رشته ای مدل سازی و شبیه سازی سازوکارهای سازمانی و فرایندهای کاری و رویکردها و روش شناسی های طراحی سامانه ها و فرایندها ( مانند رویکرد مهندسی سامانه های سازمانی ( Enterprise Systems Engineering )) استوار می باشد . « سامانه مدیریت » (سیستم مدیریتی) (Managerial System ) بنیان و شالوده ی برقراری و جریان یافتن سازوکارها و فرایندهای کاری (Business Processes ) و عامل ایجاد زنجیره ی ارزش در هر سازمان است و عملکرد مطلوب و موفق هر سازمان بستگی کامل به طراحی و استقرار مطلوب و در نتیجه عملکرد مطلوب و هم افزایانه ی انواع سامانه های مدیریتی و فرایندهای مربوطه ی آن دارد. مهندسی طراحی، پیاده سازی و استقرار ، ارتقاء و توسعه ، بهینه سازی و بهبود مستمر انواع سامانه های مختلف مدیریتی و کلیه ی زیر سامانه های مربوطه و ایجاد ساختار ارتباطات و تعاملات هم افزایانه ی آنها درکلان سامانه ی سازمان و فراسامانه های مربوطه از مفاهیم اصلی تعریف و تبیین حوزه ی تخصصی مهندسی مدیریت می باشد. هدف اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت; طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی به حول و قوه الهی تبیین و معرفی بیشتر این حوزه ی علمی تخصصی بسیار مهم و گسترده و توسعه گفتمان علمی وکاربردی مربوطه و ایجاد زمینه مناسب برای ارائه مطالعات و پژوهش های مرتبط و مبادلات دانشی و تجارب عملی و کاربردی سازمان ها و مراکز صنعتی در راستای ارتقاء و تعالی علم و فناوری مهندسی مدیریت در کشور می باشد و از کلیه ی اساتید و پژوهشگران و مدیران و کارشناسان سازمان های کشور جهت مشارکت علمی دعوت می نماید .
دبیر علمی کنفرانس – دکتر سید مهدی گلستان
*************************************************************************************
مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه کنفرانس : 15 مهر 97
( انواع مقالات علمی پژوهشی ، علمی کاربردی ، علمی ترویجی ، مطالعات موردی ، تجربیات عملی سازمانی مدیران و کارشناسان سازمان ها )
**************************************************************************************
وب گاه کنفرانس : http://manenging.ir - http://maneng.ir

رایانامه دبیرخانه : manenging@gmail.com
پیامک : 09025526097
*********************************************************************
محورهای موضوعی اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ; طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی :

مبانی ، مفاهیم و رویکردها در مهندسی مدیریت :
- رویکرد سامانه ای ( رویکرد سیستمی ) به سازمان و کسب و کارها ، سامانه شناسی سازمانی / سازمان شناسی سامانه ای - رویکرد فرایندی به سازمان و کسب و کارها ، فرایند شناسی / سازمان شناسی فرایندی - رویکرد طراحی به سازمان و کسب و کار ، مهندسی طراحی سازمان / مهندسی سازمان ، مهندسی کسب و کار ، مهندسی طراحی و استقرار سامانه های مدیریت ، مهندسی طراحی و استقرار فرایندهای کاری / مهندسی فرایندها (طراحی و نوآوری ، پیاده سازی و استقرار ، ارتقاء و توسعه ، بهینه سازی ، بهبود مستمر، بازطراحی / مهندسی مجدد) – رویکرد معماری به سازمان ، معماری سازمانی ، معماری مدیریت - رویکرد خلاقیت شناسی به سامانه ی سازمان و مهندسی مدیریت و نوآوری سازمانی -کاربرد نظریه های سامانه های پیچیده ، سامانه سامانه ها ،گراف ، شبکه ، کوانتوم ، محاسبات نرم و...در مهندسی مدیریت
روش شناسی های مدل سازی و شبیه سازی در مهندسی مدیریت : - کاربردهای انواع زبان های مدل سازی ( ML ) در مهندسی مدیریت - مدل سازی مفهومی و گرافیکی - مدل سازی فرایندی / الگوریتمی - مدل سازی آماری - مدل سازی ریاضی - مدل سازی زیست الگو - مدل سازی فیزیک الگو - مدل سازی شیمی الگو - مدل سازی مهندسی الگو - مدل سازی شبکه های پتری - مدل سازی پویایی های سامانه ها ( SDM ) - مدل سازی ISM و ... – کاربرد انواع روش های شبیه سازی در مهندسی مدیریت - روش شناسی مهندسی سامانه های سازمانی ( ESE ) - کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری زیست الگو( Biomimetic ) در مهندسی مدیریت - کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری تریز ( TRIZ ) در مهندسی مدیریت - کاربرد مدل های بلوغ قابلیت /توانایی ( CMM ) در مهندسی مدیریت - کاربردهای روش های تحقیق در عملیات کلاسیک ( OR ) و تحقیق در عملیات نرم ( SOR ) در مهندسی مدیریت -کاربردهای روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM ) ، چندشاخصه و چند هدفه در مهندسی مدیریت - کاربردهای منطق فازی ، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی مدیریت - کاربردهای الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری در مهندسی مدیریت - کاربردهای انواع نرم افزارها در مهندسی مدیریت
گرایش های تخصصی مهندسی مدیریت :( مهندسی طراحی ، استقرار ، توسعه و بهبود انواع سامانه های مدیریتی : - مهندسی مدیریت راهبردی - مهندسی مدیریت نوآوری - مهندسی مدیریت منابع انسانی - مهندسی مدیریت دانش - مهندسی مدیریت فرهنگ سازمانی - مهندسی مدیریت سرمایه های فکری - مهندسی مدیریت آموزش و یادگیری سازمانی - مهندسی مدیریت طراحی - مهندسی مدیریت تحقیق و توسعه – مهندسی مدیریت فناوری - مهندسی مدیریت تولید - مهندسی مدیریت کارآفرینی - مهندسی مدیریت بهره وری - مهندسی مدیریت کیفیت - مهندسی مدیریت پروژه - مهندسی مدیریت زنجیره تامین - مهندسی مدیریت زنجیره عرضه - مهندسی مدیریت سامانه های اطلاعات مدیریت - مهندسی مدیریت ریسک - مهندسی مدیریت دارایی های فیزیکی - مهندسی مدیریت خدمات - مهندسی مدیریت عملکرد - مهندسی مدیریت فرایند - مهندسی مدیریت ارزش - مهندسی مدیریت ایمنی – مهندسی مدیریت صادرات - مهندسی مدیریت فرهنگی - مهندسی مدیریت شهری - مهندسی مدیریت سلامت و ...
– سایر موضوعات مرتبط
اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ; طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی
****************************************************************************************************
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه