پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

مجلس تعزیه خوانی

مجلس تعزیه خوانی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 10 خرداد 1397
تاریخ پایان : 11 خرداد 1397
ساعت شروع : 21:00
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : ملک شهر - خیابان بهارستان غربی - خیابان امین - تکیه بیت العباس بهرام اباد
مجری / مرجع خبر: تکیه بیت العباس بهرام اباد
کد مراسم : 973130
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha