پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

پنجمین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری

پنجمین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 10 مهر 1397
تاریخ پایان : 12 مهر 1397
استان : مازندران
شهرستان : ساری
آدرس : ساری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کد مراسم : 973084
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهاي همايش تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری:
1.ایزوتوپ های پایدار
2.درخت و اقلیم شناسی
3.اقلیم و حوزه های آبخیز
4.درخت و آتش سوزی
5.اقلیم و آناتومی چوب
6.اقلیم و فیزیولوژی درخت
7.تعیین سن درخت و دیرینه شناسی
8.اقلیم واکولوژی جنگل
سایر جنبه های مرتبط (مدیریت جنگل،علوم مرتع،صنایع چوب و کاغذ)
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه