پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

شرکت متین کار زاینده رود؛شیراز

شرکت متین کار زاینده رود؛شیراز
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 29 خرداد 1397
تاریخ پایان : 02 تیر 1397
ساعت شروع : 17:00
ساعت پایان : 22:00
استان : فارس
شهرستان : شیراز
آدرس : نمایشگاه بین المللی فارس
مجری / مرجع خبر: شرکت متین کار زاینده رود
کد مراسم : 973063
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha