پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

مجلس تعزیه خوانی

مجلس تعزیه خوانی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 31 اردیبهشت 1397
تاریخ پایان : 01 تیر 1397
ساعت شروع : 20:45
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : پل تمدن - اتوبان شهید اقابابایی نرسیده به خیابان اذر بیدگلی
کد مراسم : 973049
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha