پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

کارگاه مقاله نویسی و پروپزال نویسی

کارگاه مقاله نویسی و پروپزال نویسی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 30 مرداد 1397
تاریخ پایان : 30 شهریور 1397
ساعت شروع : 08:00
ساعت پایان : 19:00
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : اصفهان - پیام نورخوراسگان
کد مراسم : 973012
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha