پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 15 آذر 1397
استان : سمنان
شهرستان : دامغان
آدرس : دامغان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
کد مراسم : 973002
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهاي همايش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران:

1- چالش های ساختاری نظام مسئولیت مدنی
2- نظام های خاص مسئولیت مدنی
3- قلمرو خسارات قابل جبران
4-مسئولیت مدنی در رویه قضایی : تجربه ها، فرصت ها و چالش ها
5-نقش نظام مسئولیت مدنی در تحقق اهداف توسعه پایدار، و تعامل آن با سایر نظامات کنترل اجتماعی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه