پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نمایشگاه توانمندیهای تولیدی استان زنجان(بدون فروش)

نمایشگاه توانمندیهای تولیدی استان زنجان(بدون فروش)
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 29 خرداد 1397
تاریخ پایان : 01 تیر 1397
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
آدرس : شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین
کد مراسم : 972921
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه