پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

سمپوزیوم یک روزه پروتئومیکس و و کاربرد آن در علوم پایه و پزشکی

سمپوزیوم یک روزه پروتئومیکس و و کاربرد آن در علوم پایه و پزشکی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 20 اردیبهشت 1397
ساعت شروع : 08:00
ساعت پایان : 16:00
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : مشهد - میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده دامپزشکی، سالن اجتماعات دانشکده دامپزشکی
کد مراسم : 972887
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.


محور ها :

پروتئومیکس، تنکولوژی و الکتروفورز دو بعدی

چالش های تشخیصی موجود در بیمار های عفونی و انگلی

سیستم بیولوژی و کاربرد آن در شبکه های برهمکنشی پروتئینی

مس اسپکتومتری

پروتئومیکس و لیشمانیا
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه