پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

کنگره استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار

کنگره استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 28 فروردین 1397
تاریخ پایان : 30 فروردین 1397
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کد مراسم : 972488
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنگره:

کنترل عفونت در بیمارستان و جامعه
بهداشت دست
واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری ها
استفاده از آنتی بیوتیک ها دردرمان و پیشگیری از عفونت ها
مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
عفونت های مربوط به مراقبت از بیمار(عفونت های بیمارستانی)
عفونت های زخم جراحی
پنومونی همراه با ونتیلاتور
عفونت های سیستم ادراری
عفونت های خونی
عفونت های مرتبط با وسائل پزشکی
عفونت در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی
عفونت در بیماران نوتروپنیک
عفونت در بیماران دارای پیوند اعضا
روش های تشخیصی بیماری های عفونی
اپیدمیولوژی و پزشکی مبتنی بر شواهد
عفونت های سیستم گوارشی
عفونت های استخوان، مفصل و بافت نرم
عفونت های سیستم اعصاب مرکزی
عفونت های سیستم تنفسی
عفونت های نوزادی و مادرزادی
عفونت های منتقله از راه جنسی نوپدید و بازپدید
عفونت های تروپیکال و بیماری های عفونی فراموش شده
عفونتهای سیستم قلبی و عروقی
باکتری شناسی بالینی
ویروس شناسی بالینی
قارچ شناسی بالینی
انگل شناسی بالینی
ایمنی شناسی بیماری های عفونی
عفونت های استافیلوکوکی
اپیدمیولوژی و کنترلMRSA
آنتروکوک مقاوم به وانکومایسین
پاتوژن های مولتی رزیستانت و ESBL
کلستریدیوم دیفیسیل
مقاومت به آنتی بیوتیک ها
پربیوتیک ها و پروبیوتیک ها
کنترل عفونت در سالمندان
تغذیه در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه