پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

مراسم نوعید حاجیه خانم سیده رعنا ابوالقاسمیان

مراسم نوعید حاجیه خانم سیده رعنا ابوالقاسمیان
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 01 فروردین 1397
ساعت شروع : 10:00
ساعت پایان : 12:00
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
آدرس : شهرک ازادگان - خیابان اسفند- قطعه 4719
مجری / مرجع خبر: خانواده مرحومه
کد مراسم : 962441
عرض تسلیت / پیام شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

پیام شما / عرض تسلیت

captcha