پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

مراسم نوعید مرحومه مغفوره شادروان حاجیه خانم پروانه اجاقلو

مراسم نوعید مرحومه مغفوره شادروان حاجیه خانم  پروانه اجاقلو
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 01 فروردین 1397
ساعت شروع : 09:00
ساعت پایان : 12:00
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
آدرس : مسجد احمدیه
مجری / مرجع خبر: خانواده اجاقلو
کد مراسم : 962430
عرض تسلیت / پیام شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

پیام شما / عرض تسلیت

captcha