پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

کنگره کولورکتال و کنگره لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال ؛مشهد - 96

کنگره کولورکتال و کنگره لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال ؛مشهد - 96
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 14 اسفند 1396
تاریخ پایان : 18 اسفند 1396
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بیمارستان رضوی
کد مراسم : 962372
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه