پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نمایشگاه بزرگ کتاب ؛اصفهان - 96

نمایشگاه بزرگ کتاب ؛اصفهان - 96
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 01 اسفند 1396
تاریخ پایان : 25 اسفند 1396
ساعت شروع : 08:00
ساعت پایان : 22:00
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : خيابان شيخ مفيد،پژوهشسراي فضيلي
کد مراسم : 962322
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه