پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نمایشگاه عکس معماری ایران ؛استان یزد - 96

نمایشگاه عکس معماری ایران ؛استان یزد - 96
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 12 اسفند 1396
تاریخ پایان : 14 اسفند 1396
استان : یزد
شهرستان : تفت
آدرس : تفت - خانه نارتیتی
کد مراسم : 962294
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha