پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نمایشگاه گردشگری ؛ اصفهان - 97

نمایشگاه گردشگری ؛ اصفهان - 97
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 29 خرداد 1397
تاریخ پایان : 01 تیر 1397
ساعت شروع : 15:00
ساعت پایان : 21:00
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : پل شهرستان ؛نمایشگاه بین المللی اصفهان
کد مراسم : 962246
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha