پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

مراسم تعزیه خوانی

مراسم تعزیه خوانی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 02 اسفند 1396
تاریخ پایان : 04 اسفند 1396
ساعت شروع : 19:00
استان : مركزی
شهرستان : اراك
آدرس : شهرزاویه - شهرستان زرندیه - میدان عاشورا
کد مراسم : 962163
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha