پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی (کسب و کار) در حوزه زبان های خارجی - 96

اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی (کسب و کار) در حوزه زبان های خارجی - 96
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 26 بهمن 1396
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
کد مراسم : 962089
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

فهرست برخی از اهداف همایش:

١. معرفی فرصت های شغلی متنوع از رشته های دانشگاهی حوزه زبان های خارجی
٢. آسیب شناسی چالش های موجود در مسیر آموزش و یادگیری زبان های خارجی
٣. بهبود فضای آموزش و یادگیری زبان های خارجی
۴. شناسایی کارآفرینان برتر در عرصه شغلی زبان های خارجی
۵. رشد اعتماد به نفس و روحیه خودباوری در جامعه دانش آموختگان و جویای کار زبان های خارجی
۶. ترویج و توسعه فرهنگ کارافرینی و نواوری
٧. مشارکت کارافرینان در توسعه و بهبود فضای کسب و کار زبان های خارجی
۸ . تبیین جایگاه زبان خارجی در بهبود روابط فرهنگی و اقتصادی با کشورهای دیگر
۹. توسعه صنعت گردشگری و مولفه های آموزشی و فرهنگی آن
۱۰.جایگاه و نقش زبان خارجی در فضای آموزش ، فرهنگ سازی و تبلیغات مجازی
۱۱. جایگاه زبان خارجی در تولید و گسترش خدمات به صنعت کشور
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه