پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش درکشورهای جهان اسلام

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش درکشورهای جهان اسلام
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 25 بهمن 1396
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
کد مراسم : 962039
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهاي همايش------------------
بخش مدیریت

مدیریت آموزشی ، صنعتی ، بازرگانی ، دولتی ، مدیریت منابع انسانی ، بحران ، استراتژیک ، مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت اطلاعات ، کسب و کار بیمه ، مدیریت و اخلاق ،مدیریت فرهنگ اسلامی ، مدیریت الکترونیکی ، رهبری و رفتار سازمانی – مدیریت دانش و اطلاعات و تمامی رشته های مدیریت و موضوعات مرتبط با آنبخش اقتصاد

آموزش و پژوهش و نقش آن در مدیریت اقتصادی

اقتصاد ، توسعه اقتصادی ، تولید و مدیریت مالی

آموزش اقتصاد و راه های توسعه و بهبود شیوه های آن

نقش دانشگاه ها در تحقق حماسه ی اقتصادی

اصول کلی و رویکردهای نوین در توسعه اقتصادی

ثبات اقتصادی و مهار تورم

تولید، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی

اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی

دولت و توسعه اقتصادی

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه اقتصادی

نقش آموزش و پرورش و دانشگاه ها در تحقق حماسه اقتصادی

فرصت ها و چالش های توسعه سرمایه گذاری

و تمامی موضوعات مرتبط با اقتصاد ( در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و سازمان ها )فناوری اطلاعات و ارتباطات

آموزش و پژوهش

مدیریت دانش و علم اطلاعات

داده، کیفیت و انتقال داده

شبکه های کامپیوتری و امنیت

سیستم های انتقال و ارتباطات هوشمند و سیستم های اطلاعاتی

معماری سازمانی فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

مهندسی نرم افزار و سخت افزار

هوش مصنوعی

و تمامی موضوعات مرتبط با علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطاتنوآوری، خلاقیت و کارآفرینی

کارآفرینی، ماهیت و ویژگی ها

نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در توسعه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری

آموزش و کسب مهارت های کارآفرینی

کارآفرینی و صنعت کردشگری و مدیریت شهری

راهکارهای کارآفرینی در شرایط تحریم

مدیریت کسب و کار، هدایت و رهبری در کارآفرینی

فرصت ها و چالش های اشتغال و کارآفرینی

نوآوری و خلاقیت در تولید و بازاریابی

راهکارهای توسعه و فرهنگ کارآفرینی در سازمان ها ، دانشگاه ها و آموزش و پرورش

اقتصاد تعاونی و کارآفرینی

و تمامی موضوعات مرتبط با خلاقیت و کارآفرینیآموزش و پژوهش

شیوه های نوین در آموزش و چالش های آن

شیوه های نوین در پژوهش و چالش های آن

شیوه های نوین تدریس و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری

یادگیری الکترونیکی و نقش آن در آموزش های نوین

نقش آموزش و پژوهش در دستیابی به توسعه ی پایدار

رویکرد های نوین در آموزش ابتدایی، متوسطه اول و دوم، هنرستان ها و چالش های موجود

رویکردهای نوین در آموزش عالی و دانشگاه ها و چالش های موجود

پژوهش هایی درباره افت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان

نقش دانشگاه فرهنگیان در یادگیری و یاددهی

نقش دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش و آموزش عالی در تامین نیروی انسانی متخصص برای آموزش و پژوهش نوین

نقش آموزش پژوهش محور در افزایش فرصت های شغلی و توسعه ی اقتصادی و جامعه

تکنیک های آموزشی همگرا و واگرا

کلیه موضوعات مرتبط با آموزش و پژوهش در آموزش و پرورش و آموزش عالیپژوهش و هنر در آموزش و پژوهشمعماری در آموزش و پژوهشتربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

بیومکانیک ورزشی

تغذیه ورزشی

روانشانسی ورزشی

حقوق ورزشی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 بهمن 1396
تاريخ برگزاري همايش: 25 بهمن 1396
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه