پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 18 اردیبهشت 1397
تاریخ پایان : 19 اردیبهشت 1397
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
کد مراسم : 961954
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهاي همايش----------------------


v ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و راههای تامین مالی کشاورزی
v اقتصاد آب در بخش کشاورزی (بازار آب، آب مجازی، حسابداری و نرخگذاری آب)
v بهره‌وری و فضای کسب و کار در کشاورزی
v سیاست‌های راهبردی توسعه کشاورزی، صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
v مزیت‌های نسبی، سیاست‌های تجاری و توسعه تجارت محصولات کشاورزی
v تشکل‌های کشاورزی توسعه زنجیره تولید، بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی
v ریسک، بیمه و مدیریت جامع ریسک در کشاورزی
v صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه روستایی و اقتصاد کشاورزی
v تغییر اقلیم و سیاست‌های اشتغال، پیشگیری و سازگاری در بخش کشاورزی
v اقتصاد نوآوری و فعالیت‌های دانش بنیان در کشاورزی
v پیوند‌های اقتصاد کشاورزی و سیاست‌های کلان اقتصادی
v تقاضا برای مواد غذایی، امنیت غذایی و تغذیه
v اقتصاد زیستی و زنجیره تولید غذای سالم
v اقتصاد رفتاری در زنجیره تولید تا مصرف محصولات کشاورزی
v اشتغال پایدار روستایی و عشایری
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 10 بهمن 1396
تاريخ برگزاري همايش: 18 و 19 اردیبهشت 1397
محل برگزاري: کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه