پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

رشد حرفه ای مربی

رشد حرفه ای مربی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 25 بهمن 1396
ساعت شروع : 08:00
ساعت پایان : 18:30
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران نیاوران، خیابان مینا( جنب پمپ بنزین)، کوچه گرجستانی، بن بست رامین، پلاک 11
مجری / مرجع خبر: موسسه هم نوا
کد مراسم : 961953
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

یکی از مهم ترین شایستگی های کلیدی مربیان، شایستگی رشد حرفه ای میباشد. رشد حرفه ای حمایتها و فعالیت های مداومی از یادگیری مربیان است تا آنها در نقشهای کنونیشان ارتقا دهد و برای نقشهای جدید تر، آماده کند. رشد حرفه ای ارتقا توانمندی های مربیان در حیطه های دانشی، مهارتی و نگرشی میباشد که به شیوه های گوناگونی اتفاق می افتد.
با توانمند شدن در روش های مختلف رشد حرفه ای، مربیان در شایستگی های دیگر نیز رشد و ارتقا پیدا خواهند کرد.
در نتیجه هدف کارگاه رشد حرفه ای در فاز اول، ایجاد زیرساخت های لازم برای رشد مربیان در شایستگی های دیگر است. هدف کارگاه رشد حرفه ای توانمند کردن مربیان در روشهای مختلف رشد حرفه ای، از جمله: خود ارزیابی، بازاندیشی و بازنگری، آشنایی با تنوع منابع یادگیری، سوال پردازی، طراحی و برنامه ریزی برای رشد حرفه ای، تجربه ی مشارکت در مجامع حرفه ای، توانمندی در کسب اطلاعات روز، ایده پردازی و خلاقیت!
اگر بخواهیم چیستی این کارگاه را بگوییم...
کارگاه رشد حرفه ای، در فاز اول به هدف مجهز کردن مرببان به شیوه های رشد حرفه ای در 16 ساعت کارگاه طراحی شده است. یکی از مزیتهای کارگاه، تنوع روشهای به کار رفته در تدریس میباشد. از جمله این روشهای تدریس میتوان به این موارد اشاره کرد:
گفتگو های گروهی
فعالیت های فردی و نوشتاری
مطالعه و بازنگری
تماشای فیلم و عکس
کار عملی فردی و گروهی
دیدن نمونه های با کیفیت
ریز جزئیات و سرفصلهای کارگاه عبارتند از:
پویش درباره ی مفهوم مربی گری با استفاده از مطالعه ی متون، شنیدن از همکاران و...
نوشتن داستان مربی گری شخصی
شناسایی چالش ها و نیازهای مربی گری هر فرد
مطالعه و الهام از مربی گری زندگی بزرگان
تعریف رشد حرفه ای و آشنایی با روشهای مختلف آن/ خودارزیابی در این روشها/ شناسایی جایگاه کنونی
فعالیت عملی به منظور شناسایی روشهایی که به تازگی در تدریسمان کمک میکنند(نمونه ی عملی در موضوع علوم)
دیدن نمونه های داخلی و خارجی برای آشنایی با روشهای رشد حرفه ای
طراحی و طرح درس نویسی با نگاهی نو(در فعالیت های گروهی و فردی)
برنامه ریزی برای رشد حرفه ای شخصی
ترسیم چشم انداز حرفه ای و حمایت برای گام برداشتن به سمت آن
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha