پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

اولین همایش بین المللی جغرافیا، کشاورزی و گردشگری پایدار

اولین همایش بین المللی جغرافیا، کشاورزی و گردشگری پایدار
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 23 بهمن 1396
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
کد مراسم : 961927
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.


آدرس وب سایت :
www.icgst.ir


محورهای کنفرانس :

جغرافیا

آب و هواشناسي (اقليم شناسي)
کاربرد فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
آمايش سرزمين
مخاطرات محيطي
جغرافياي سياسي
ژئومورفولوژي
طبيعت گردي (اكوتوريسم)
جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
جغرافياي پزشكي
جغرافيا و دفاع مقدس
هيدروژئوموفولوژي در برنامه ريزي محيطي
توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده
جغرافیا: دفاع و امنیت
سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
سایر محورهای مرتبط

کشاورزی

علوم و مهندسی آب
زراعت و اصلاح نباتات
اقتصاد کشاورزی
علوم باغبانی
ترویج و آموزش کشاورزی
علوم خاک
علوم دام و طیور
مهندسی تولیدات گیاهی
حشره شناسی کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
بیوتکنولوژی کشاورزی
توسعه روستایی
مدیریت کشاورزی
مهندسی فضای سبز
سایر محورهای مرتبطمنابع طبیعی

زیستگاه‌ها و تنوع زیستی (گونه‌های در خطر انقراض، حفاظت و...)
مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی
مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست و منابع طبیعی
مهندسی طراحی محیط زیست
مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی
رسانه و منابع طبیعی
بحران آب و مدیریت جهادی
مدیریت جامع حوضه های آبخیز
مباحث جهانی منابع طبیعی
آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست و منابع طبیعی
آثار تغییر سبک زندگی در حفظ منابع طبیعی
تولید ملی در راستای اقتصاد سبز
فرهنگ الگوی مصرف تغذیه و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
اثر تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم‌های طبیعی کشور
آمایش سرزمین (ارزیابی، برنامه‌ریزی و مدیریت)
منابع طبیعی و توسعه پایدار
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
جنگل، مرتع و بیابان
پتانسیل‌ و چالش‌های بخش محیط زیست و منابع طبیعی کشور
ارتقاء ارتباط بین بخش‌های آموزش، پژوهش، اجرا و صنعت
کارآفرینی و راهکارهای ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان محیط زیست و منابع طبیعی
دانش بومی و فناوری‌های نوین در محیط زیست و منابع طبیعی
سایر محورهای مرتبطمحیط زیست

آلودگی‌های محیط زیست، مدیریت پسماند و محیط زیست شهری
مخاطرات زیست محیطی و مدیریت بیمه
محیط زیست و توسعه پایدار
فرهنگ و محیط زیست
اهمیت صرفه جویی و قناعت در جهاد اقتصادی و آثار آن در حفظ محیط زیست
زيستگاه ها و تنوع زيستي
آلودگي‌هاي محيط زيست
نقش محیط زیست سالم در تامین منابع غذایی
مدیریت محیط زیست
محيط زيست و آمايش سرزمين
نقش محیط زیست در سلامت
اثرات زیست محیطی تحریم
پساب، پسماند و محیط زیست
انرژی و محیط زیست
آموزش محیط زیست و اشاعه فرهنگ و اخلاق محیط زیست
علوم و پژوهش‌های ممیزی زیست محیطی
تنوع زيستي و نقش آن در محیط زیست
كاربرد زيست فناوري و نانو فناوري در محیط زیست
تالاب ها و محیط زیست
دریا ها و محیط زیست
حقوق و محیط زیست
پدافند غیرعامل در حوزه محیط زیست
شهر و محیط زیست
مباحث جهانی محیط زیست
سنجش از دور ومحیط زیست
ریزگردها (دلایل، گستره و تبعات و روش های کنترل و مدیرت آنها)
مهندسی محیط زیست
مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست
مهندسی طراحی محیط زیست
مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست
آموزش و محیط زیست
برنامه ریزی و محیط زیست

سایر محورهای مرتبط

توریسم و گردشگری پایدار

گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
استانداردسازی خدمات گردشگری
زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
اکوتوریسم و گردشگری معاصر
گردشگری و انرژی های نو و پایدار
آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
گردشگري شهري ، روستایی، عشايري ومدل های اقلیمی
گردشگري، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
گردشگری در سواحل ، گردشگري و امنيت
گردشگري درمناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري
تغييرات آب و هوايي و گردشگري
گردشگري مذهبي ، فرهنگی
گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پايدار
گردشگري الکترونيک ، گردشگري و جهاني شدن
گردشگري و زنان ، گردشگري و معماري
گردشگری وموسیقی های محلی
نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
آموزش و تورگردانی گردشگري
گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... )

سایر محورهای مرتبط


تلفن دبیرخانه :
09103273566
مسئول دبیرخانه :
مهندس دیرین
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه