پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

کنگره ملی پژوهش های نوین در معماری و شهرسازی ایران

کنگره ملی پژوهش های نوین در معماری و شهرسازی ایران
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 20 بهمن 1396
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
کد مراسم : 961925
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.


آدرس وب سایت :
www.ciau.ir

محورهای کنفرانس :

مهندسی معماری و توسعه پایدار
– معماری و هویت شهری
– روش ها و فناوری های نو در در معماری
– معماری پایدار
– سبک شناسی معماری
– نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
– نقش معماري در دستيابي به ساخت و ساز پايدار
– انرژی های نو در معماری
– الگوهای معماری بومی
– گرافیک شهری و معماری خیابانی
– تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
– برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار
– مفهوم شناسی معماری و شهرسازی معاصر
– تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
– معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
– معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
– تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
– معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماریهوش مصنوعی و روش های نوین طراحی

– داده پردازی در معماری
‌- معماری تعاملی
– رایانه ابزاری برای ساخت
‌- معماری هوشمند
‌- معماری دیجیتال
‌- معماری پارامتریک
– رایانه ابزاری برای طراحیمهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
– طراحی هندسی معابر
– شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
– ابنیه فنی و تاسیسات شهری
– حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
– آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
– سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل
– برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهر سازی
– روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
– سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در کلان شهرها
– حمل و نقل غیر موتوری
– ايمني حمل و نقل ،ترافيك و ريسك
– مديريت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل
– مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
– حمل‌و‌نقل همگاني ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
– قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
– آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیکبرنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
– برنامه ریزی منطقه ای و شهری
– حقوق شهری
– كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
– طراحی شهری
– مدیریت شهری
– برنامه ریزی کالبدی شهری
– مشارکت در امور شهری
– مدیریت پروژه های شهری
– مدیریت بحران
– نماهای شهری
– بهسازی و نوسازی شهری
– بهسازی و نوسازی شهری
– گردشگری شهری
– تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهریمهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
– شهرسازی نوین و توسعه پایدار
– بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
– الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
– بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها
– شهرسازی نوین و توسعه پایدار
– تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
– سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
– حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
– جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي
– شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
– ناپايداري شهرو عوامل موثر
– كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
– شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
– توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهريزیرساخت های شهری
– تقاطع های غیر هم سطح شهری و حاشیه شهر و کمربندی ها برای توسعه جاده ها و معابر اصلی و حل معضل ترافیکی.
– طرح مراکز بیمارستانی آموزشی متوسط و بزرگ.
– طرح مراکز بیمارستانی خدماتی چند عملکرده.
– توسعه آموزش عالی و فرهنگ ایرانی – اسلامی.
– تهیه طرح های جامع تفضیلی و تاریخی شهری و همچنین تهیه طرح های هادی روستایی
– توسعه راههای مراسلاتی از باب امنیت و کیفیت به مراکز بزرگ سیاسی و اقتصادی کشور.
– ایجاد NGO های تخصصی پایدار جهت افزایش کیفیت و کمیت مشاغل مورد نیاز اجتماع
– ایجاد اجتماع و اقتصاد پویا و کار آمد از طریق توسعه پایدار اجتماعی – اقتصادی
– توسعه هر چه تمام تر طرح های بنیادین توریسم و اکوتوریسم
– توسعه زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی شهری
– زیر ساخت های لازم برای تداوم زندگی روستانشینان در روستاها و توسعه امکانات درجه اول زندگی آنان
– توسعه زیر ساخت های حامل های انرژی (برق ،آب ، گاز) و برنامه ریزی جهت بهینه سازی استفاده از آن ها
– طرح آمایش سرزمین و تهیه سند چشم انداز اقتصادی ، علمی ، فرهنگی و هنری و رشد همه جانبه آنها به صورت عملیاتی و اجرایی
– طرح و ساخت سدهای آبی در مقیاس ملی – منطقه ایمهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
– فضای سبز و محیط زیست شهری
– شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
– اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
– مسائل محیط زیست کلان شهرها
– شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
– مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
– اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
– فاضلاب شهری و تصفیه آن
– ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
– کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
– اكولوژي شهري ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
– حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
– مدیریت پسماند در شهرها
– همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست
– توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
– اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
– ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
– طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیستمنظر شهري پايدار و توسعه
– پايداري و منظر شهري
– تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري
– برنامه ريزي و مديريت منظر شهري
– تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري
– آسيب‌شناسي منظرشهري
– منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران
– عناصر سازنده سيما و منظر شهري
– ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري
– منظر طبیعی شهر و شهرهاي سنتي و جدید
– نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري
– منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي
– منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي
– منظر شهري بافت هاي نوسازفرهنگ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری
– شهروند و حقوق شهروندی
– تعامل فرهنگي و كالبد شهري
– فرهنگ هاي بومي و شهر
– پايداري اجتماعي-فرهنگي در شهر
– روانشناسی محیطی
– فرهنگ و توسعه شهري
– فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
– فرهنگ، هويت و منظر شهري
– فرهنگ و جغرافياي شهري
– مديريت و فرهنگ شهري
– فرهنگ و حمل و نقل شهري
– تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهري
– نقش نهادينگي فرهنگي در شهرسازيمرمت بافت ها و آثار تاریخی
– نوسازی شهری
– بهسازی آثار تاریخی
– بازسازی بافت تاریخی

– بهسازی و مقاوم سازی بافت­های تاریخی
– بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
– تاثیر تکنولوژی­های جدید در حفظ بافت تاریخی شهر
– حفظ هویت شهری در بهسازی بافت­های فرسودهمدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران
– حلقه های مفقوده در چرخه اجرایی مدیریت کاهش خطر پذیری بحران درم
– توانمندسازی و ظرفیت سازی تیم های جستجو ، آواربردار و امدادگر
– مشارکت مردمی و ظرفیت سازی ، تغییرات اقلیم و چالش های مدیریت بحران
– برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار
– تفاوت های میان مدیریت بحران، مدیریت مقابله، مدیریت شرایط اضطرار و مدیریت بازتوانی
– مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری درانتقال خطر پذیری به شخص ثالث (بیمه ها) Risk Transfer
– نقش دیتا، اطلاعات، تکنیک ها، ابزار ها و سامانه های”تصمیم ساز” در مدیریت هوشمند سوانح
– سیستم های هشدار مخاطرات طبیعی EWS ، سامانه سریع ارزیابی رخدادها RES
– راه کارها و ضرورت های تشکیل نظام مدیریت جامع بحران
– تاب آور سازی در ابعاد ملی ، شهری و روستایی و ارتقاء تاب آوری ملی و تاب آورسازی شهرها MCR
– طراحی و استقرار سامانه های فرماندهی سانحه HICS و HEICS
– مدیریت بحران در سیستمهای بهداشتی و درمانی


تلفن دبیرخانه :
09103273566
مسئول دبیرخانه :
مهندس کریمی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه