پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش

دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 02 اسفند 1396
تاریخ پایان : 03 اسفند 1396
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : اهواز - مجوعه رفاهی، گردشگری و خدماتی ساب خوزستان
کد مراسم : 961855
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنفرانس
مدیریت ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه