پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

جلسه هفتگی با موضوع جنگ های اخرالزمانی یهود علیه مهدویت

جلسه هفتگی با موضوع جنگ های اخرالزمانی یهود علیه مهدویت
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 28 دی 1396
ساعت شروع : 17:00
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : خیابان جی / خیابان همدانیان/ مسجد محمدیه
مجری / مرجع خبر: فداییان حسین اصفهان
کد مراسم : 961805
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه