پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

اولین همایش بین المللی تبیین نقش تاریخی مساجد در رشد علمی فرهنگی مسلمانان

  اولین همایش بین المللی تبیین نقش تاریخی مساجد در رشد علمی فرهنگی مسلمانان
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 06 اردیبهشت 1397
تاریخ پایان : 07 اردیبهشت 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کد مراسم : 961714
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

زمان برگزاری اولین همایش بین المللی تبیین نقش تاریخی مساجد در رشد علمی فرهنگی مسلمانان - در محل تهران دانشگاه تهران. ذانشکده ادبیات و علوم انسانی - در تاریخ 6 و 7 اردیبهشت 97 میباشد .

محورهای همایش

نقش مساجد در پیشرفت علمی- فرهنگی مسلمانان
جایگاه مساجد در رشد و توسعه مراکز علمی
نقش مساجد در تربیت دانشمندان و عالمان برجسته مسلمان
بررسی و تحلیل معماری مساجد از آغاز تا عصر حاضر
بررسی و تحلیل تاثیر گذاری مساجد از منظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
مطالعه و بررسی مساجد تاریخی ایران و جهان در ادوار گذشته
نقش مساجد در همبستگی و وحدت مسلمانان جهان
تجلی مسجد در زبان و ادبیات فارسی از منظر شاعران، نویسندگان و هنرمندان
نقش مساجد در رشد علوم عقلی- نقلی- فلسفی و عرفانی در میان مسلمانان
راهکارهای احیای نقش آموزشی و تربیتی مساجد در ایران و جهان
تاثیر راهبردی مساجد در اروپا و دیگر کشورهای غیر مسلمان
بررسی و تحلیل نقش و جایگاه مساجد در صدر اسلام
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha