پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش ملی آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد دریا پایه

  همایش ملی آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد دریا پایه
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 21 دی 1396
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
کد مراسم : 961703
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش:

آموزش های رسمی و غیر رسمی جغرافیا در ارتباط با دریا
1-جایگاه و پیشینه دریا و دریا نوردی در کتاب های درسی
2- ضرورت های انتقال مفاهیم دریا در کتاب های درسی دوره دبستان
3-نقش و اهمیت سیاسی دریا در کتاب های درسی دوره متوسط اول و دوم
4- ضرورت ها ،جایگاه و کارکرد بنادر در کتاب های درسی دوره متوسط اول و دوم
5-اهمیت اقتصادی و بندری دریای خزر و بازتاب آن در کتاب های درسی جغرافیا
6- اهمیت اقتصادی و بندری خلیج فارس و دریای عمان و بازتاب آن در کتاب های درسی جغرافیا
7-کارکردهای سیاسی و نظامی خلیج فارس و دریای عمان و بازتاب آن در کتاب های درسی جغرافیا
8- نقش و وظیفه کتاب های درسی استان شناسی ( استان های ساحلی ) در معرفی اهمیت دریاها و بنادر
9- جایگاه ارزش ها ، مهارت ها و دانش های مرتبط با دریا در کتاب های درسی جغرافیا
10- اقتدار دریایی، امنیت ملی و نیروی دریایی راهبردی در کتاب های درسی جغرافیا
11- نیروی دریایی، تجارت دریایی و امنیت اقتصادی در کتاب های درسی جغرافیا
آموزش زندگی انسان و ارتباط آن با محیط ساحلی
1.نقش آموزش جغرافیا در مباحث جغرافیای سیاسی سواحل و جزایر
2.نقش آموزش جغرافیا در اشتغال و کار آفرینی نواحی ساحلی
3.آموزش جغرافیا و توسعه گردشگری نواحی ساحلی و جزایر
4..نقش آموزش جغرافیا در فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز فعالیت های میدانی سایر دروس
5.نقش آموزش جغرافیا درمباحث درون کوجی و برون کوچی سواحل و بنادر
6. نقش آموزش جغرافیا در استفاده از راه های ارتباطی در سواحل و بنادر
7. نقش آموزش جغرافیا در زیست محیط دریایی سواحل و بنادر
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه