پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل

  همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 17 اسفند 1396
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : قم، موسسه زبان و فرهنگ شناسی
مجری / مرجع خبر: موسسه زبان و فرهنگ شناسی
کد مراسم : 961690
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنفرانس

محور اول:
مفهوم شناسی و کلیات

_ مفهوم شناسی؛
_ جریان شناسی فرهنگی – دینی ملل؛
_ جایگاه فرهنگ و زبان در توسعه علوم اسلامی و دینی؛
_ نقش فرهنگ در تحول اجتماعی؛
_ نقش فرهنگ در توسعه مطالعات اسلامی؛
_ نقش فرهنگ و زبان در توسعه معارف توحیدی؛
_ فرهنگ شناسی و ارتباطات بین الملل؛
_ مطالعه تطبیقی دیدگاه­های فرهنگی اسلام و سایر ادیان؛
_ شیوه های گسترش فعالیت های فرهنگی – دینی در عرصه بین الملل.

محور دوم:
آسیب شناسی، فرصت ها و تهدیدها
_ فرهنگ و دین ( فرصت ها و چالش ها)؛
_ چالش های فعالیت های فرهنگی
– دینی در عرصه بین الملل؛
_ نقش و جایگاه تکنولوژی در فعالیت های فرهنگی – دینی؛
_ فرصت های فراروی جریان سازی فرهنگی- دینی در مناطق؛
_ تهدیدهای پیش روی جریان سازی فرهنگی – دینی در مناطق؛
_ آسیب شناسی تعاملات فرهنگی – دینی ملل؛
_ آسیب شناسی مدیریت‌ فعالیت های فرهنگی – دینی در سازمان های متولی وچالش‌های موجود؛
_ آسیب شناسی جریان های فرهنگی جهان اسلام؛
_ آسیب شناسی فعالیت های فرهنگی – دینی جامعه المصطفی(ص).

محور سوم:
راهبردها
_ راهبردهای گسترش فعالیت های فرهنگی – دینی در عرصه بین الملل؛ _ راهکارهای جریان سازی فعالیت های فرهنگی – دینی در مناطق؛
_ راهکارهای بومی سازی فعالیت های فرهنگی – دینی در عرصه بین الملل؛
_ بایسته های فعالیت های فرهنگی – دینی در عرصه بین الملل؛
_ رسانه و ابزار تبلیغ در فعالیت های فرهنگی – دینی در عرصه بین الملل؛
_ زبان و تعاملات فرهنگی – دینی ملل؛ _ نخبگان و اندیشمندان در تبیین و ترویج فرهنگ متعالی دینی؛
_ آموزش زبان و شیوه های گسترش فعالیت های فرهنگی – دینی؛
_ راهکارهای تعاملات فرهنگی – دینی ملل؛
_ مسئولیت طلاب جامعه المصطفی(ص) العالمیه درجریان سازی فرهنگی – دینی.


اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha