پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نمایشگاه گروهی مواجهه

نمایشگاه گروهی مواجهه
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 08 دی 1396
تاریخ پایان : 18 دی 1396
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : آبشار اول ،گالری متن
کد مراسم : 961668
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha