پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش ملی وقف، توسعه پایدار ؛ تهران -97

همایش ملی وقف، توسعه پایدار ؛ تهران -97
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 20 اردیبهشت 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران / اندیشکده مطالعات راهبردی فرهنگ و علوم اسلامی
کد مراسم : 961667
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

زمان برگزاری همایش ملی وقف، توسعه پایدار ؛ تهران - در محل تهران - در تاریخ 20 اردیبهشت 97ماه میباشد

محورهای همایش :

وقف و اقتصاد اسلامی:
نقش و جایگاه وقف در نظام اقتصاد اسلامی
ماهیت و ارکان اقتصاد مقاومتی و نقش وجایگاه وقف در آن
مبانی اقتصادی وقف
نقش وقف در شکوفایی و توسعه اقتصاد اسلامی
تبیین الگوی اقتصادی وقف با رویکرد اقتصاد مقاومتی
نقش وقف در تحول نظام اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
زمینه های اقتصادی وقف در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
نقش و جایگاه وقف در رفع رکود اقتصادی
نقش وقف در مبارزه با فقر اقتصادی
چالش ها، موانع و آسیب های اقتصاد وقف بنیان
نقش وقف در بهره وری و تحول نظام صنعت و معدن
نقش وقف در تحول نظام کشاورزی و نیل به خودکفایی
نقش وقف در بانکداری اسلامی
آسیب شناسی مدیریت و بهره وری موقوفات اقتصادی
روش های نوین تامین مالی حوزه وقف
شیوه­ های نوین تولید ثروت از موقوفات
بررسی شیوه­ های نوین سرمایه گذاری در موقوفات
ماهیت اوراق مشارکتی وقفی، شرایط و نقش آن در اقتصاد
راهکارهای احیای اقتصاد موقوفات
نقش وقف در توسعه و رونق اقتصادی صنعت گردشگری
جایگاه وقف و موقوفات در برنامه های توسعه ای کشور
آسیب ها و موانع کارآیی وقف و ارتقاء بهره وری موقوفات.
تاثیر موقوفات بر شاخصه های پیشرفت فردی و رفاه اجتماعی
آثار اقتصادی وقف در جامعه اسلامی
نقش وقف در پیشرفت اقتصادی تمدن اسلامی
نقش وقف در حمایت از تولید و افزایش تولید ناخالص ملی
شاخصه های بهره وری مطلوب موقوفات
ارائه الگوی شایسته مدیریت موقوفات با بررسی مصداقی
نقش وقف در تحول نظام سلامت و ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی
راهکارهای توسعه وقف از طریق بازارهای مالی
وقف مشارکتی؛ تهدیدها و فرصت­ ها
پویایی اقتصادی وقف از نگاه اندیشمندان مسلمان
نقش وقف در ایجاد زمینه ­های اشتغال و کارآفرینی
وقف و توسعه علم و فناوری:
بررسی تاریخی نقش وقف در تاسیس و حمایت از مراکز علمی
نقش وقف در حمایت از تولید علم و فناوری و راهکارهای توسعه آن
نقش وقف در تاسیس و حمایت از دانشگاه ها و مراکز علمی
نقش وقف در توسعه و گسترش علم و فناوری
نقش وقف در حمایت و توسعه مراکز دانش بنیان
مولفه­ ها و شاخصه­ های وقف دانش بنیان
راهکارهای ایجاد موقوفات جدید در حوزه علم و فناوری
نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تامین نیازهای پژوهشی حوزه وقف و بهره وری
نقش مراکز علمی در ارتقاء مدیریت و بهره وری موقوفات
زمینه های تعامل دانشگاه ها و مراکز علمی و دانش بنیان با سازمان اوقاف و امور خیریه
موقوفات حوزه علم و فناوری؛ تهدیدها و فرصت­ ها
نقش وقف در تحول نظام آموزشی کشور
جایگاه وقف در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
نقش علم و فناوری در ارتقای مدیریت و بهره­وری موقوفات
نقش مراکز علمی وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه در توسعه علم و فناوری
آسیب شناسی مراکز علمی وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه

همایش ملی وقفوقف، توسعه پایداروقف
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه