پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نخستین کنفرانس ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه (سربازان)

نخستین کنفرانس ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه (سربازان)
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 19 اردیبهشت 1397
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
کد مراسم : 961664
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهاي همايش کنفرانس ملی مهارت آموزی کارمندان وظیفه(سربازان):
1- سیاسی، فرهنگی، اجتماعی:
توسعه جذابیت، نشاط و مهارت سربازان، الزامات قانونی و نقاط قوت و ضعف قوانین
افزایش جذابیت در جامعه و نشاط دوره خدمت سربازی، رویکردها و روش ها
ارتقاء مهارت آموزی در سربازی، الزامات، روش ها و راهکارها
مهارت اندوزی سربازان و توسعه فرهنگی، اجتماعی کشور
مهارت آموزی سربازان و ارتقاء امنیت ملی
2- علمی - آموزشی:
مهارتهای قابل آموزش در دوره سربازی، مبتنی بر نیاز بازارکار فعلی و آینده
جایگاه فناوری های نوین در ارتقای کیفیت مهارت آموزی سربازان
آموزش کارآفرینی در دوران سربازی، الگوها و روش ها
رابطه مهارت آموزی با اشتغال، رویکردها و الزامات
3- اقتصادی، اشتغالی:
الزامات و سازوکارهای رصد شغلی سربازان مهارت آموخته در بازارکار
نقش مهارت آموزی سربازان در توسعه و بهره ور شدن اقتصاد کشور
فرصتهای کارآفرینی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی
فرصت های دوران خدمت سربازی و رفع چالشهای اقتصادی کشور
سازوکارهای تشویقی و انگیزشی در توسعه مهارت آموزی سربازان

سايت همايش: confsarbazmaher.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 02166500065
آدرس دبيرخانه: تهران،خیابان ستارخان، خیایان یکم دریان نو، پژوهشکده مطالعات فناوری کد پستی:1455693415
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه