پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

لبخندیلدا

لبخندیلدا
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 30 آذر 1396
ساعت شروع : 15:00
استان : كرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : سالن بسطامی پارک مادر
کد مراسم : 961506
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

نظرات شما

captcha