پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین - 97

اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین - 97
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 18 اردیبهشت 1397
تاریخ پایان : 20 اردیبهشت 1397
استان : مازندران
شهرستان : بابل
آدرس : دانشگاه صنعتی نوشیروانی
کد مراسم : 961493
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهاي همايش--------------

الف : علوم مهندسی
1. مهندسی کامپیوتر
2. مهندسی بـرق
3. مهندسی مکانیک
4. مهندسی عمـران
5. مهندسی کشاورزی
6. مهندسی معمـاری
7. مهندسی هوافضـا
8. مهندسی متالـوژی
9. مهندسی پزشکی
10.مهندسی شیمی
11.نانوتکنولوژی
12. مهندسی معــدن

ب : علوم کاربردی
1. جغرافیا و برنامه ریزی
2. علوم زیسـتی
3. زمین شنـاسی
4. علوم کشاورزی
5. آمار و ریاضی
6. فیزیک کاربردی
7. شیمی کاربردی
8. بیوتکنولوژی
9. علوم بهداشتی
10. محیط زیست
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه