پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی (آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) - 96

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی (آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) - 96
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ شروع : 12 بهمن 1396
تاریخ پایان : 13 بهمن 1396
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : مؤسسه پژوهشگران اندیشمند
کد مراسم : 961491
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش :

مسائل مرتبط با آموزش و یادگیری انگلیسی
مسائل مرتبط با ادبیات انگلیسی
مسائل مرتبط با ترجمه انگلیسی
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه