پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش ملی حقوق شهروندی

همایش ملی حقوق شهروندی
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 10 اسفند 1396
استان : كردستان
شهرستان : سقز
آدرس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
کد مراسم : 961478
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محور های همایش

همایش ملی حقوق شهروندی

محورهای همایش :

مبانی حقوق شهروندی :
مفهوم‏شناسی حقوق شهروندی
نسبت‏شناسی حقوق شهروندی و حقوق بشر
پویش تاریخی حقوق شهروندی
مبانی نظری حقوق شهروندی
حقوق شهروندی و تعیّن قانون اساسی
منابع حقوق شهروندی در نظم حقوقی داخلی
حقوق شهروندی و حقوق اسلامی :
حقوق شهروندی در آموزه های اسلامی
حقوق شهروندی در منابع اسلامی
حقوق شهروندی در آراء فقیهان
حقوق شهروندی در اندیشه های امام خمینی (ره)
حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای :
حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای وکلا
حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای پزشکی و پرستاران
حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای پارلمانی
حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای در مدیریت منابع انسانی
حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای حسابداران
حقوق شهروندی و اخلاق اداری کارمندان دولت
منشور حقوق شهروندی و اخلاق حرفه ای
حقوق شهروندی و نظام قضایی :
حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی
حقوق شهروندی در مرحلهرسیدگی
حقوق شهروندی در مرحله صدور حکم
حقوق شهروندی در مرحله اجرای حکم
حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه در مراجع قضایی
حقوق شهروندی و دعاوی ملکی
حقوق شهروندی و دعاوی خانوادگی
حقوق شهروندی و دعاوی ثبتی
حقوق شهروندی و سایر دعاوی
منشور حقوق شهروندی و نظام قضایی
حقوق شهروندی و نظام اداری :
حقوق شهروندی و مدیریت دولتی
حقوق شهروندی و سلامت اداری
حقوق شهروندی و منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت
حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری
حقوق شهروندی و پلیس اداری
منشور حقوق شهروندی و نظام اداری
حقوق شهروندی و حقوق شهری :
حقوق شهروندی و عوارض محلی
حقوق شهروندی و خدمات عمومی شهری
حقوق شهروندی در نظامات حاکم بر شهرداری‏ها
حقوق شهروندی و سرانه فرهنگی
حقوق شهروندی و حاشیه‏نشینی
حقوق شهروندی و توسعه پایدار شهری
منشور حقوق شهروندی و حقوق شهری
حقوق شهروندی و انتخابات :
حقوق شهروندی و حق مشارکت سیاسی
حقوق شهروندی و انتخابات آزاد و منصفانه
حقوق شهروندی و تبلیغات انتخاباتی
حقوق شهروندی و نظارت بر انتخابات
حقوق شهروندی و احترام به اراده اکثریت
منشور حقوق شهروندی و انتخابات
حقوق شهروندی و بهداشت و درمان :
حقوق شهروندی و تجهیزات بیمارستانی
حقوق شهروندی و حقوق مراجعان و همراهان بیمار
حقوق شهروندی و منشور حقوق بیمار در ایران
حقوق شهروندی و تجمیع صندوق‏های بیمه‏ای
منشور حقوق شهروندی و بهداشت و درمان
حقوق شهروندی و محیط زیست :
حقوق شهروندی و حقوق آلودگی هوا
حقوق شهروندی و سرانه فضای سبز
حقوق شهروندی و حق بر آب آشامیدنی سالم
حقوق شهروندی و پسماندها
صیانت از محیط زیست و شهروندی جهانی
منشور حقوق شهروندی و محیط زیست
حقوق شهروندی و کرامت انسانی :
حقوق شهروندی و آزادی اندیشه و بیان
حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات
حقوق شهروندی و آزادی سندیکایی
حقوق شهروندی و حق بر اشتغال
حقوق شهروندی و حق بر امنیت شغلی
حقوق شهروندی و حق بر داشتن مسکن
حقوق شهروندی و حق بر تأمین اجتماعی
حقوق شهروندی و برابری دستمزد
حقوق شهروندی و همزیستی صلح‏آمیز
حقوق شهروندی و تنوع فرهنگی
حقوق شهروندی و اصل پاسخگویی
منشور حقوق شهروندی و کرامت انسانی
آموزش حقوق شهروندی :
حقوق شهروندی و منشور حقوق دانش‏آموز
حقوق شهروندی و منشور حقوق و تکالیف معلمان
آموزش حقوق شهروندی در مدارس
حقوق شهروندی و آموزش عالی
مراجع دولتی و آموزش حقوق شهروندی
سازمان‏های غیردولتی و آموزش حقوق شهروندی
صدا و سیما و آموزش حقوق شهروندی
شبکه‏ های مجازی و آموزش حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی و آموزش حقوق شهروندی
بازگشت
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha