پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان - 96

  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان - 96
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 30 آذر 1396
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
کد مراسم : 961460
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای کنفرانس:

شیوه های آموزش زبان فارسی
نقد و بررسی روش های آموزش زبان فارسی
نقد و بررسی متون و کتب آموزش زبان فارسی
(دوره ی راهنمایی، متوسطه و دانشگاه)
نقد و بررسی شیوه ها و متون آموزشی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
نحو و ساخت واژه ی زبان فارسی
تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی زبان
آواشناسی و واج شناسی
معنی شناسی
ادبیات از دیدگاه زبان شناسی
زبان شناسی و ترجمه
مسایل میان رشته ای زبان:
روان شناسی زبان
جامعه شناسی زبان
عصب شناسی زبان
زبان شناسی رایانه ای و ...
تحول زبان فارسی و گونه های آن
گویش های موجود درایران
زبان شناسی قرآن
و تمامی موضوعات مرتبط با مطالعات زبان فارسی

Philosophy of Language
Discourse Analysis
Psychology of Language
Translation Studies
English Literature
General Linguistics
Teaching Methods
First Language Acquisition
Second Language Learning
Cognition and Learning
Linguistics and Translation
Teaching English Language
Teaching and Evaluation of Translation
Meta-Analysis Approaches and Learning
And all other related topics in English Language Studies

اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha