پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 96

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 96
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 30 آذر 1396
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : موسسه پژوهشی مدیریت مدبر/ دانشگاه تهران
مجری / مرجع خبر: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
کد مراسم : 961456
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.


محورهای همایش:
* مجموعه مدیریت( مدیریت دولتی، بازرگانی، صنعتی، کارآفرینی، آموزشی، هتلداری، بیمه و...)
* بودجه ریزی عملیاتی، آمایش سرزمینی و سلامت اداری
* مدیریت شهری، درآمد پایدار ، حقوق شهروندی و فرهنگ شهری
* مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع و کامپیوتر
* زبان، ادبیات و علوم انسانی
* حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی و بانکداری
* حقوق، علوم قضایی و ثبت ، علوم سیاسی و روابط سیاسی
* علوم اقتصادی، اقتصاد حمل و نقل و انرژی
* علوم اجتماعی، مطالعات خانواده، مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی
* قرآن وحدیث، فلسفه، معارف اسلامی، فقه و اصول اسلامی
* علوم ورزشی و تربیت بدنی
* علوم تربیتی و روان شناسی
* باستان شناسی، تاریخ و جغرافی
* فرهنگ، هنر، ارتباطات اسلامی و تقریب مذاهب
* کتابداری و علم دانش شناسی
* علوم انتظامی و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت و علوم انسانی


اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha