پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

همایش ملی قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن - 96

همایش ملی قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن - 96
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 17 اسفند 1396
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : جامعه المصطفی العالمیه اصفهان
کد مراسم : 961432
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش

الف. مفاهیم و مبانی

مفهوم شناسی جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم
مبانی قرآنی، روایی و کلامی جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم
زبان قرآن و روش شناسی پاسخگویی به نیازهای بشر در هر زمان
جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم بر اساس ترتیب نزول
منبع شناسی جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم

ب. ابعاد و مسائل

جامعیت قرآن کریم درساحت های فردی واجتماعی، علوم انسانی و طبیعی، امور دنیوی و اخروی، و...
جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم از منظر آیات و روایات
جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم از منظر نهج البلاغه و صحیفه سجادیه
مطالعه تطبیقی قرآن کریم با رویکرد جامعیت و جهانی بودن قرآن
آراء اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان درباره جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم
جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم و سبک زندگی
جامعیت قرآن کریم در آیه «تِبیانَاً لِکُلّ شَیء» و رابطه آن با عترت
جامعیت و مرجعیت علمی قرآن کریم

ج. چالش ها و شبهات

جهانی بودن قرآن کریم و چگونگی تعامل با مدرنیته و پست مدرنیته
جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم و حقوق بشر
چگونگی تعامل قرآن کریم با علوم جدید
بررسی دیدگاه های مستشرقان در زمینه جهانی بودن و جامعیت قرآن کریم
تعامل قرآن کریم و فرهنگ زمانه
ارتباط جهانی بودن با عربیت قرآن کریم
جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم و تفکر سکولار
قرآن کریم و پاسخگویی به مسائل جدید
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha