پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

اولین همایش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و مامایی با محوریت خدمات مراقبتی جامعه نگر - 96

اولین همایش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و مامایی با محوریت خدمات مراقبتی جامعه نگر - 96
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 20 آذر 1396
استان : اصفهان
شهرستان : نجف آباد
آدرس : دانشگاه آزاد اسلامی
کد مراسم : 961423
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهای همایش

- جامعه نگري در نظام سلامت

- آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

- پژوهش جامعه نگر در نظام سلامت

- ارزيابي سلامت مبتني بر جامعه

- پرستار و مراقبت هاي جامعه نگر

- مامايي جامعه نگر

- نقش كاركنان نظام سلامت در اجتماعي شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان

- نقش پرستار بهداشت جامعه در پيشگيري و مداخله در آسيب هاي اجتماعي مانند اعتياد، بزهكاري و...

- نقش پرستار در پيشگيري و مداخله در گروههاي آسيب پذيرمانند كودكان، سالمندان، معلولان و ...

- نقش روانپرستار در ارتقاء سلامت روان جامعه نگر

- جايگاه و نقش مديريت خدمات پرستاري و مامايي در پياده سازي و ارتقاء كيفيت خدمات مراقبتي جامعه نگر
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha

مراسم های مشابه