پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 28 دی 1396
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : تهران
کد مراسم : 961411
نظرات / پیشنهادات شما
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.

محورهاي همايش--------------------
محورهای مدیریت :
-مدیریت بازرگانی
- مدیریت عمومی
- مدیریت صنعتی
- مدیریت استراتژیک
- علوم رفتاری در مدیریت
- مدیریت مالی
- مدیریت پروژه
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت بازاریابی
- مدیریت استراژیک و رقابت
- مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
- مدیریت سیستم ها
- رهبری و رفتار سازمانی
- سایر موضوعات دیگر مرتبط با مدیریت
محورهای اقتصاد:
- مدیریت اقتصاد
- اقتصاد بازرگانی
- اقتصاد عمومی و دولتی
- علوم اقتصادی
- برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
- نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
- اقتصاد و تجارت الکترونیک
- توسعه اقتصادی
- اقتصاد انرژی
- اقتصاد محیط زیست
- برنامه ریزی اقتصادی
MBA، تبلیغات و بازاریابی
-
- سایر موضوعات دیگر مرتبط با اقتصاد
محورهای حسابداری:
حسابداری اسلامی
- حسابداری نسل ها
- کسب و کار اسلامی
- حسابرسی اسلامی
- فلسفه مالیات و تعهدات و تعاملات مالی شرعی
- فرهنگ مالیاتی
- حسابداری مالی
- حسابداری صنعتی
- حسابداری مدیریت
- حسابداری مالیاتی
- حسابرسی
- سایر موضوعات دیگر مرتبط با حسابداری
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: موسسه فرهنگی ،علمی دانش پژوه.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 18 دی 1396
تاريخ برگزاري همايش: 28 دی 1396
سايت همايش: www.cmea.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 09197013176
آدرس دبيرخانه: تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، کوچه یکم، موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه
محل برگزاري: تهران
اشتراک گذاری :

نظرات شما

captcha