پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

167

مراسم شهر قم

کد مراسم : 16102
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/09/09
مکان : قم

کد مراسم : 06028
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/05/16
مکان : قم

کد مراسم : 06027
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/05/16
مکان : قم

اولین اجتماع کارگران بقیع

سخران:شیخ محمدامین صلح جو مداحان: حاج...

کد مراسم : 06038
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/02/31
مکان : قم

کد مراسم : 996003
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/07/14
مکان : قم


همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه...

کد مراسم : 985784
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/11/17
مکان : قم

اعلام جلسات سخنرانی استاد سیداحمد دارستانی در فاطمیه دوم

ضمنا مراسمات در شهرهای گوناگون تشکیل...

کد مراسم : 985941
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/11/06
مکان : قم


پانزدهمین یادواره مردان آسمانی(یادبود ١۵٠ شهید شهرک شهدا)

پانزدهمین یادواره مردان آسمانی(یادبود ١۵٠ شهید...

کد مراسم : 985865
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/10/09
مکان : قم