پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

نمایش گتو

توجه : از تاریخ 25 الی...

کد مراسم : 962138
وضعیت : درحال برگزاری (19 ساعت تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/27
مکان : تهران

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

محور های همایش اولین همایش ملی...

کد مراسم : 961635
وضعیت : درحال برگزاری (19 ساعت تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/29
مکان : تهران

هفدهمين کنفرانس بين المللي مهندسی حمل ونقل و ترافيک

تاریخ برگزاری همایش : 1396/11/29 مهلت...

کد مراسم : 961515
وضعیت : درحال برگزاری (19 ساعت تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/29
مکان : تهران

پنجمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی

کد مراسم : 961529
وضعیت : درحال برگزاری (19 ساعت تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/28
مکان : تهران

مراسم ویژه دهه دوم فاطمیه

کد مراسم : 962130
وضعیت : درحال برگزاری (1 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/21
مکان : تهران

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س)

مداح... حاج سید مجید بنی فاطمه

کد مراسم : 962139
وضعیت : درحال برگزاری (1 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/26
مکان : تهران

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س)

کد مراسم : 962162
وضعیت : درحال برگزاری (1 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/28
مکان : تهران

نمایشگاه از الف تا دال - 96

کد مراسم : 962154
وضعیت : درحال برگزاری (1 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/10/29
مکان : تهران

بمناسبت شهادت حضرت زهرا (س)

کد مراسم : 962164
وضعیت : درحال برگزاری (2 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/27
مکان : تهران

مراسم شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه (س)

کد مراسم : 962113
وضعیت : درحال برگزاری (2 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/22
مکان : تهران