پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

2503

مراسم شهر تهران

اینفلوئنسر مارکتینگ | دوره آموزشی مجازی

دوره آموزشی اینفلوئنسر مارکتینگ آموزش اینفلوئنسر...

کد مراسم : 985985
وضعیت : درحال برگزاری (815 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1398/12/18
مکان : تهران

کد مراسم : 16101
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/09/09
مکان : تهران

سی و یکمین بزرگداشت شهدای محله مسجد امام حسین(ع)

سی و یکمین بزرگداشت شهدای محله...

کد مراسم : 16097
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/06/03
مکان : تهران

کد مراسم : 16095
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران

کد مراسم : 16092
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران

کد مراسم : 16093
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران

کد مراسم : 16094
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران

کد مراسم : 16096
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران

کد مراسم : 16088
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/03/25
مکان : تهران

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،...

کد مراسم : 16087
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/03/25
مکان : تهران