پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1196

مراسم ترحیم و یادبود

کد مراسم : 16080
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/01/15
مکان : گرگان

کد مراسم : 06078
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/12/11
مکان : كاشان

کد مراسم : 06070
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/10/14
مکان : اصفهان

کد مراسم : 06064
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/08/27
مکان : ملایر

کد مراسم : 996016
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/11/23
مکان : اشكذر

پنجمین سالگرد شهادت مدافع حرم شهید مجید قربانخانی

پنجمین سالگرد شهادت شهید مجید قربانخانی...

کد مراسم : 996013
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/10/21
مکان : تهران

کد مراسم : 985977
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/12/09
مکان : مشهد

کد مراسم : 985980
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/12/05
مکان : تهران

کد مراسم : 985971
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/12/01
مکان : تهران