پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1572

مراسم علمی، پژوهشی، اقتصادی

اینفلوئنسر مارکتینگ | دوره آموزشی مجازی

دوره آموزشی اینفلوئنسر مارکتینگ آموزش اینفلوئنسر...

کد مراسم : 985985
وضعیت : درحال برگزاری (1004 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1398/12/18
مکان : تهران

کد مراسم : 996023
وضعیت : درحال برگزاری (1384 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1399/12/01
مکان : كاشان

کد مراسم : 16105
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/12/11
مکان : جیرفت

کد مراسم : 16104
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/11/27
مکان : جیرفت

پنجمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران

 مهلت ارسال اصل مقاله : 16بهمن1401  ...

کد مراسم : 16103
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/11/20
مکان : جیرفت

کد مراسم : 16092
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران

کد مراسم : 16093
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران

کد مراسم : 16095
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران

کد مراسم : 16094
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران

کد مراسم : 16096
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/05/27
مکان : تهران