پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

مراسم عزاداری دهه فاطمیه حضرت زهرا (س)

ویژه خواهران و برادران

کد مراسم : 962106
وضعیت : درحال برگزاری (1 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/21
مکان : مشهد

مراسم ویژه دهه دوم فاطمیه

کد مراسم : 962130
وضعیت : درحال برگزاری (1 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/21
مکان : تهران

به مناسبت ایام فاطمیه مراسم تعزیه خوانی

به مناسبت ایام فاطمیه مراسم تعزیه...

کد مراسم : 961881
وضعیت : درحال برگزاری (1 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/21
مکان : قم

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س)

مداح... حاج سید مجید بنی فاطمه

کد مراسم : 962139
وضعیت : درحال برگزاری (1 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/26
مکان : تهران

مراسم تعزیه خوانی

کد مراسم : 962152
وضعیت : درحال برگزاری (1 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/26
مکان : خوانسار

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س)

کد مراسم : 962162
وضعیت : درحال برگزاری (1 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/28
مکان : تهران

عزاداری ایام فاطمیه دوم

کد مراسم : 962095
وضعیت : درحال برگزاری (1 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/27
مکان : كاشان

عزاداری دهه دوم فاطمیه

کد مراسم : 962064
وضعیت : درحال برگزاری (2 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/28
مکان : كاشان

مراسم عزاداری ایام فاطمیه

کد مراسم : 962108
وضعیت : درحال برگزاری (2 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/23
مکان : مشهد

" فاطمیه_خط_مقدم_ماست "

#فاطمیه_خط_مقدم_ماست ✔️فاطمیه دوم شنبه ۲۸بهمن ماه...

کد مراسم : 962142
وضعیت : درحال برگزاری (2 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1396/11/28
مکان : كاشان