پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1759

مراسم اجتماعی، فرهنگی، ورزشی

کد مراسم : 06074
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/11/19
مکان : تهران

کد مراسم : 06028
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/05/16
مکان : قم

کد مراسم : 06037
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/03/30
مکان : تهران

همه را با خبر کنید...

مراسم آنلاین : پایگاه ثبت و...

کد مراسم : 96261
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/12/30
مکان : كاشان

اولین همایش بین المللی لشکر فاطمیون افغانستان

جبهه جهانی شباب المقاومة با همکاری...

کد مراسم : 995997
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/05/23
مکان : مشهد

کد مراسم : 995990
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/04/23
مکان : تهران

کد مراسم : 985635
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/02/20
مکان : رشت

سومین کنگره ملی شتر ایران

سومین کنگره ملی شتر ایران

کد مراسم : 985843
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/12/13
مکان : مشهد

کد مراسم : 985855
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/12/07
مکان : تهران

سومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت

سومین همایش ملی سبک زندگی و...

کد مراسم : 985808
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/12/01
مکان : یزد